Grotere leereffecten door flexibel en efficiënt toetsen

Ontdek onze geavanceerde leeromgeving waarin leerlingen volledige controle hebben over hun tentamenmoment. Met slechts een mobiel of laptop kunnen ze het moment reserveren, de countdown clock houdt de resterende tijd tijdens het tentamen bij. Voor leerlingen met recht op extra tijd wordt dit automatisch toegevoegd. Direct na afloop ziet de leerling het resultaat en kan het tentamen worden inzien om te leren van fouten. Elk goed en fout antwoord wordt getoond, met gedetailleerde uitwerkingen voor elke vraag.

Uniek is de mogelijkheid tot protest, waarbij leerlingen bezwaar kunnen indienen. Deze bezwaren worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen door de docenten in het systeem, waardoor een transparante en eerlijke evaluatie van elk tentamen mogelijk is. 

De rollen in het proces zijn:

Docent
Coordinator
Student
Surveillant

Flexibel en efficiënt toetsen

Volledige procesborging in één geïntegreerd systeem. Onze tentamens worden automatisch gegenereerd en nagekeken, waardoor de werkdruk voor docenten wordt verlicht. Elke vraag komt met een uitgebreide uitwerking, waardoor studenten gedetailleerde en specifieke feedback ontvangen. De inzage direct na het tentamen, onder toezicht van de surveillant, dient niet alleen als controle, maar biedt tevens een waardevolle leerervaring voor de studenten. Onze toetsen en protesten worden zorgvuldig en veilig gearchiveerd op servers in Ierland. Om de privacy van onze leerlingen te waarborgen worden de toetsen en protesten conform de AVG automatisch na 7 jaar vernietigd.